KOI DICTIONARY

 

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 


Odome = tail stop
Ogon = refers to a single-colored metallic koi
Omoyo = refers to a single-stepped Kohaku, i.e., a koi with just a single patch over its white body
Orenji = orange

 

 

Back Home